Romeinen 1:3

SVVan Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
Steph περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαβιδ κατα σαρκα
Trans.peri tou yiou autou tou genomenou ek spermatos dabid kata sarka

Algemeen

Zie ook: David (koning)
Mattheus 1:1, Lukas 1:32, Handelingen 2:30, Handelingen 13:23, 2 Timotheus 2:8

Aantekeningen

Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περι
Van
του
Die
υιου
Zoon
αυτου
Zijn
του
-
γενομενου
geworden is

-
εκ
uit
σπερματος
het zaad
δαυιδ
van David
κατα
naar
σαρκα
het vlees

Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!