Romeinen 1:6

SVOnder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)
Steph εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου
Trans.en ois este kai ymeis klētoi iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
Onder
οις
welken
εστε
zijt

-
και
ook
υμεις
gij
κλητοι
geroepenen
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus

Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!