Romeinen 3:15

SVHun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Steph οξεις οι ποδες αυτων εκχεαι αιμα
Trans.oxeis oi podes autōn ekcheai aima

Algemeen

Zie ook: Bloed, Voet (lichaamsdeel)
Spreuken 1:16, Jesaja 59:7

Aantekeningen

Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οξεις
zijn snel
οι
-
ποδες
voeten
αυτων
Hun
εκχεαι
te vergieten

-
αιμα
om bloed

Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!