Romeinen 3:17

SVEn den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Steph και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν
Trans.kai odon eirēnēs ouk egnōsan

Algemeen

Zie ook: Pad, Straat, Weg, Vrede

Aantekeningen

En den weg des vredes hebben zij niet gekend.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οδον
den weg
ειρηνης
des vredes
ουκ
hebben zij niet
εγνωσαν
gekend

-

En den weg des vredes hebben zij niet gekend.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!