Romeinen 3:23

SVWant zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
Steph παντες γαρ ημαρτον και υστερουνται της δοξης του θεου
Trans.pantes gar ēmarton kai ysterountai tēs doxēs tou theou

Algemeen

Zie ook: Zondaar, Zonde

Prikkel Niemand is goed


Aantekeningen

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντες
zij hebben allen
γαρ
Want
ημαρτον
gezondigd

-
και
en
υστερουνται
derven

-
της
-
δοξης
de heerlijkheid
του
-
θεου
Gods

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!