Romeinen 3:30

SVNademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.
Steph επειπερ εις ο θεος ος δικαιωσει περιτομην εκ πιστεως και ακροβυστιαν δια της πιστεως
Trans.epeiper eis o theos os dikaiōsei peritomēn ek pisteōs kai akrobystian dia tēs pisteōs

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis

Aantekeningen

Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επειπερ
Nademaal
εις
Hij een enig
ο
-
θεος
God
ος
is, Die
δικαιωσει
rechtvaardigen zal

-
περιτομην
de besnijdenis
εκ
uit
πιστεως
het geloof
και
en
ακροβυστιαν
de voorhuid
δια
door
της
-
πιστεως
het geloof

Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!