Romeinen 3:8

SVEn [zeggen wij] niet [liever] (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede [daaruit] kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.
Steph και μη καθως βλασφημουμεθα και καθως φασιν τινες ημας λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστιν
Trans.kai mē kathōs blasphēmoumetha kai kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

Algemeen

Zie ook: Lastering
Job 40:3

Aantekeningen

En [zeggen wij] niet [liever] (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede [daaruit] kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μη
niet
καθως
(gelijk
βλασφημουμεθα
wij gelasterd worden

-
και
en
καθως
gelijk
φασιν
zeggen

-
τινες
sommigen
ημας
dat wij
λεγειν
zeggen

-
οτι
):
ποιησωμεν
doen

-
τα
-
κακα
Laat ons het kwade
ινα
opdat
ελθη
kome

-
τα
-
αγαθα
het goede
ων
Welker
το
-
κριμα
verdoemenis
ενδικον
rechtvaardig
εστιν
is

-

En [zeggen wij] niet [liever] (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede [daaruit] kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!