Romeinen 4:12

SVEn een vader der besnijdenis, dengenen [namelijk], die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.
Steph και πατερα περιτομης τοις ουκ εκ περιτομης μονον αλλα και τοις στοιχουσιν τοις ιχνεσιν της εν τη ακροβυστια πιστεωσ του πατρος ημων αβρααμ
Trans.kai patera peritomēs tois ouk ek peritomēs monon alla kai tois stoichousin tois ichnesin tēs en tē akrobystia pisteōs̱ tou patros ēmōn abraam

Algemeen

Zie ook: Abraham, Besnijdenis, Voorhuid, onbesneden

Aantekeningen

En een vader der besnijdenis, dengenen [namelijk], die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πατερα
een vader
περιτομης
der besnijdenis
τοις
-
ουκ
dengenen die niet
εκ
uit
περιτομης
de besnijdenis
μονον
alleen
αλλα
zijn, maar
και
die ook
τοις
-
στοιχουσιν
wandelen

-
τοις
-
ιχνεσιν
in de voetstappen
της
-
πιστεως
des geloofs
της
-
εν
hetwelk in
τη
-
ακροβυστια
de voorhuid
του
-
πατρος
vader
ημων
van onzen
αβρααμ
Abraham

En een vader der besnijdenis, dengenen [namelijk], die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!