Romeinen 5:11

SVEn niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
Steph ου μονον δε αλλα και καυχωμενοι εν τω θεω δια του κυριου ημων ιησου χριστου δι ου νυν την καταλλαγην ελαβομεν
Trans.ou monon de alla kai kauchōmenoi en tō theō dia tou kyriou ēmōn iēsou christou di ou nyn tēn katallagēn elabomen

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
μονον
alleenlijk
δε
En
αλλα
maar
και
ook
καυχωμενοι
wij roemen

-
εν
in
τω
-
θεω
God
δια
door
του
-
κυριου
Heere
ημων
onzen
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
δι
door
ου
Welken
νυν
wij nu
την
-
καταλλαγην
de verzoening
ελαβομεν
gekregen hebben

-

En niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!