Romeinen 5:5

SVEn de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.
Steph η δε ελπις ου καταισχυνει οτι η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταις καρδιαις ημων δια πνευματος αγιου του δοθεντος ημιν
Trans.ē de elpis ou kataischynei oti ē agapē tou theou ekkechytai en tais kardiais ēmōn dia pneumatos agiou tou dothentos ēmin

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Heilige Geest

Aantekeningen

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Die
δε
En
ελπις
de hoop
ου
niet
καταισχυνει
beschaamt

-
οτι
omdat
η
-
αγαπη
de liefde
του
-
θεου
Gods
εκκεχυται
uitgestort is

-
εν
in
ταις
-
καρδιαις
harten
ημων
onze
δια
door
πνευματος
Geest
αγιου
den Heiligen
του
-
δοθεντος
is gegeven

-
ημιν
ons

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!