Romeinen 6:1

SVWat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
Steph τι ουν ερουμεν επιμενουμεν τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση
Trans.ti oun eroumen epimenoumen tē amartia ina ē charis pleonasē

Algemeen

Zie ook: Doop, Zonde

Overzicht


Aantekeningen

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
ουν
zullen wij dan
ερουμεν
zeggen

-
επιμενομεν
blijven

-
τη
-
αμαρτια
Zullen wij in de zonde
ινα
opdat
η
-
χαρις
de genade
πλεοναση
te meerder worde

-

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!