Romeinen 7:15

SVWant hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
Steph ο γαρ κατεργαζομαι ου γινωσκω ου γαρ ο θελω τουτο πρασσω αλλ ο μισω τουτο ποιω
Trans.o gar katergazomai ou ginōskō ou gar o thelō touto prassō all o misō touto poiō

Algemeen

Zie ook: Humor, grap, spot
Galaten 5:17

Aantekeningen

Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
hetgeen
γαρ
Want
κατεργαζομαι
ik doe

-
ου
niet
γινωσκω
dat ken ik

-
ου
niet
γαρ
want
ο
hetgeen
θελω
ik wil

-
τουτο
dat
πρασσω
doe ik

-
αλλ
maar
ο
hetgeen
μισω
ik haat

-
τουτο
dat
ποιω
doe ik

-

Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!