Romeinen 7:20

SVIndien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Steph ει δε ο ου θελω εγω τουτο ποιω ουκετι εγω κατεργαζομαι αυτο αλλ η οικουσα εν εμοι αμαρτια
Trans.ei de o ou thelō egō touto poiō ouketi egō katergazomai auto all ē oikousa en emoi amartia

Algemeen

Zie ook: Zonde

Aantekeningen

Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
δε
-
ο
-
ου
ik niet
θελω
wil

-
εγω
dat
τουτο
ik hetgene
ποιω
doe

-
ουκετι
-
εγω
ik
κατεργαζομαι
zo doe

-
αυτο
nu hetzelve
αλλ
maar
η
-
οικουσα
woont

-
εν
die in
εμοι
mij
αμαρτια
de zonde

Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!