Romeinen 7:4

SVZo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, [namelijk] Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
Steph ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω
Trans.ōste adelphoi mou kai ymeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai ymas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Galaten 2:19, 1 Petrus 4:1

Aantekeningen

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, [namelijk] Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
αδελφοι
broeders
μου
mijn
και
zijt ook
υμεις
gij
εθανατωθητε
gedood

-
τω
-
νομω
der wet
δια
door
του
-
σωματος
het lichaam
του
-
χριστου
van Christus
εις
opdat
το
-
γενεσθαι
zoudt worden

-
υμας
gij
ετερω
eens Anderen
τω
-
εκ
Desgenen, Die van
νεκρων
de doden
εγερθεντι
opgewekt is

-
ινα
opdat
καρποφορησωμεν
vruchten dragen zouden

-
τω
-
θεω
wij Gode

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, [namelijk] Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!