Romeinen 8:29

SVWant die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
Steph οτι ους προεγνω και προωρισεν συμμορφους της εικονος του υιου αυτου εις το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις
Trans.oti ous proegnō kai proōrisen symmorphous tēs eikonos tou yiou autou eis to einai auton prōtotokon en pollois adelphois

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene
Colossenzen 1:18

Aantekeningen

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
ους
die
προεγνω
Hij te voren gekend heeft

-
και
die heeft Hij ook
προωρισεν
te voren verordineerd

-
συμμορφους
gelijkvormig
της
-
εικονος
den beelde
του
-
υιου
Zoons
αυτου
Hij
εις
te zijn, opdat
το
-
ειναι
zij

-
αυτον
Zijns
πρωτοτοκον
de Eerstgeborene
εν
onder
πολλοις
vele
αδελφοις
broederen

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!