Romeinen 8:30

SVEn die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Steph ους δε προωρισεν τουτους και εκαλεσεν και ους εκαλεσεν τουτους και εδικαιωσεν ους δε εδικαιωσεν τουτους και εδοξασεν
Trans.ous de proōrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiōsen ous de edikaiōsen toutous kai edoxasen

Aantekeningen

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ους
die
δε
En
προωρισεν
Hij te voren verordineerd heeft

-
τουτους
dezen
και
heeft Hij ook
εκαλεσεν
geroepen

-
και
heeft Hij ook
ους
die
εκαλεσεν
Hij geroepen heeft

-
τουτους
dezen
και
en
εδικαιωσεν
gerechtvaardigd

-
ους
die
δε
en
εδικαιωσεν
Hij gerechtvaardigd heeft

-
τουτους
dezen
και
heeft Hij ook
εδοξασεν
verheerlijkt

-

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!