Romeinen 8:37

SVMaar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Steph αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας
Trans.all en toutois pasin ypernikōmen dia tou agapēsantos ēmas

Aantekeningen

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
εν
in
τουτοις
dit
πασιν
alles
υπερνικωμεν
zijn wij meer dan overwinnaars

-
δια
door
του
-
αγαπησαντος
liefgehad heeft

-
ημας
Hem, Die ons

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!