Romeinen 9:26

SVEn het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.
Steph και εσται εν τω τοπω ου ερρηθη αυτοις ου λαος μου υμεις εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντος
Trans.kai estai en tō topō ou errēthē autois ou laos mou ymeis ekei klēthēsontai yioi theou zōntos

Algemeen

Zie ook: Hosea 1:10, 1 Petrus 2:10

Aantekeningen

En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσται
het zal zijn

-
εν
in
τω
-
τοπω
de plaats
ου
-
ερρηθη
gezegd was

-
αυτοις
tot hen
ου
niet
λαος
volk
μου
zijt Mijn
υμεις
Gijlieden
εκει
aldaar
κληθησονται
genaamd worden

-
υιοι
zullen zij kinderen
θεου
Gods
ζωντος
des levenden

-

En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!