Romeinen 9:30

SVWat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.
Steph τι ουν ερουμεν οτι εθνη τα μη διωκοντα δικαιοσυνην κατελαβεν δικαιοσυνην δικαιοσυνην δε την εκ πιστεως
Trans.ti oun eroumen oti ethnē ta mē diōkonta dikaiosynēn katelaben dikaiosynēn dikaiosynēn de tēn ek pisteōs

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen

Aantekeningen

Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
ουν
zullen wij dan
ερουμεν
zeggen

-
οτι
Dat
εθνη
de heidenen
τα
die
μη
niet
διωκοντα
zochten

-
δικαιοσυνην
de rechtvaardigheid
κατελαβεν
verkregen hebben

-
δικαιοσυνην
de rechtvaardigheid
δικαιοσυνην
de rechtvaardigheid
δε
doch
την
die
εκ
uit
πιστεως
het geloof

Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!