Romeinen 9:33

SVGelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Steph καθως γεγραπται ιδου τιθημι εν σιων λιθον προσκομματος και πετραν σκανδαλου και πασ ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται
Trans.kathōs gegraptai idou tithēmi en siōn lithon proskommatos kai petran skandalou kai pas̱ o pisteuōn ep autō ou kataischynthēsetai

Algemeen

Zie ook: Sion
Psalm 2:12, Psalm 118:22, Spreuken 16:20, Jesaja 8:14, Jesaja 28:16, Jeremia 17:7, Mattheus 21:42, Romeinen 10:11, 1 Petrus 2:6

Aantekeningen

Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
ιδου
Ziet

-
τιθημι
Ik leg

-
εν
in
σιων
Sion
λιθον
een steen
προσκομματος
des aanstoots
και
en
πετραν
een rots
σκανδαλου
der ergernis
και
en
πας
een iegelijk
ο
-
πιστευων
gelooft

-
επ
die in
αυτω
Hem
ου
zal niet
καταισχυνθησεται
beschaamd worden

-

Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!