Romeinen 9:4

SVWelke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst [van] God, en de beloftenissen;
Steph οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
Trans.oitines eisin israēlitai ōn ē yiothesia kai ē doxa kai ai diathēkai kai ē nomothesia kai ē latreia kai ai epangeliai

Algemeen

Zie ook: Adoptie
Deuteronomium 7:6, Romeinen 2:17, Romeinen 3:2, Efeziers 2:12

Aantekeningen

Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst [van] God, en de beloftenissen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιτινες
Welke
εισιν
zijn

-
ισραηλιται
Israëlieten
ων
welker
η
-
υιοθεσια
is de aanneming tot kinderen
και
en
η
-
δοξα
de heerlijkheid
και
en
αι
-
διαθηκαι
de verbonden
και
God, en
η
-
νομοθεσια
de wetgeving
και
en
η
-
λατρεια
de dienst
και
en
αι
-
επαγγελιαι
de beloftenissen

Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst [van] God, en de beloftenissen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!