Romeinen 9:7

SVNoch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.
Steph ουδ οτι εισιν σπερμα αβρααμ παντες τεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα
Trans.oud oti eisin sperma abraam pantes tekna all en isaak klēthēsetai soi sperma

Algemeen

Zie ook: Abraham, Izaak, Izak
Genesis 21:12, Galaten 3:29, Galaten 4:23, Hebreeen 11:18

Aantekeningen

Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδ
Noch
οτι
omdat
εισιν
zijn

-
σπερμα
zaad
αβρααμ
zij Abrahams
παντες
zijn zij allen
τεκνα
kinderen
αλλ
maar
εν
In
ισαακ
Izaäk
κληθησεται
genoemd worden

-
σοι
zal
σπερμα
het zaad

Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!