Romeinen 9:8

SVDat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.
Steph τουτεστιν ου τα τεκνα της σαρκος ταυτα τεκνα του θεου αλλα τα τεκνα της επαγγελιας λογιζεται εις σπερμα
Trans.toutestin ou ta tekna tēs sarkos tauta tekna tou theou alla ta tekna tēs epangelias logizetai eis sperma

Algemeen

Zie ook: Galaten 4:28

Aantekeningen

Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτ
-
εστιν
-

-
ου
niet
τα
-
τεκνα
de kinderen
της
-
σαρκος
des vleses
ταυτα
die
τεκνα
zijn kinderen
του
-
θεου
Gods
αλλα
maar
τα
-
τεκνα
de kinderen
της
-
επαγγελιας
der beloftenis
λογιζεται
gerekend

-
εις
worden voor
σπερμα
het zaad

Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!