Spreuken 10:25

SVGelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet [meer]; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.
WLCכַּעֲבֹ֣ור ס֭וּפָה וְאֵ֣ין רָשָׁ֑ע וְ֝צַדִּ֗יק יְסֹ֣וד עֹולָֽם׃
Trans.ka‘ăḇwōr sûfâ wə’ên rāšā‘ wəṣadîq yəswōḏ ‘wōlām:

Algemeen

Zie ook: Rechtvaardigheid, Wervelwind

Aantekeningen

Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet [meer]; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כַּ

-

עֲב֣וֹר

voorbijgaat

ס֭וּפָה

Gelijk een wervelwind

וְ

-

אֵ֣ין

-

רָשָׁ֑ע

alzo is de goddeloze

וְ֝

-

צַדִּ֗יק

niet maar de rechtvaardige

יְס֣וֹד

grondvest

עוֹלָֽם

is een eeuwige


Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet [meer]; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!