Spreuken 16:32

SVDe lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
WLCטֹ֤וב אֶ֣רֶךְ אַ֭פַּיִם מִגִּבֹּ֑ור וּמֹשֵׁ֥ל בְּ֝רוּחֹ֗ו מִלֹּכֵ֥ד עִֽיר׃
Trans.ṭwōḇ ’ereḵə ’apayim migibwōr ûmōšēl bərûḥwō millōḵēḏ ‘îr:

Algemeen

Zie ook: Lankmoedig

Aantekeningen

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ט֤וֹב

is beter

אֶ֣רֶךְ

De lankmoedige

אַ֭פַּיִם

-

מִ

-

גִּבּ֑וֹר

dan de sterke

וּ

-

מֹשֵׁ֥ל

en die heerst

בְּ֝

over zijn geest

רוּח֗וֹ

-

מִ

-

לֹּכֵ֥ד

inneemt

עִֽיר

dan die een stad


De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!