Titus 1:1

SVPaulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;
Steph παυλος δουλος θεου αποστολος δε ιησου χριστου κατα πιστιν εκλεκτων θεου και επιγνωσιν αληθειας της κατ ευσεβειαν
Trans.paulos doulos theou apostolos de iēsou christou kata pistin eklektōn theou kai epignōsin alētheias tēs kat eusebeian

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kennis, Geleerd, Nieuwe Testament, Paulus (apostel), Titus (brief)

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. Voorschriften in verband met organisatie en tucht in de Gemeente.
  1. Groet en verwijzing naar de glorie van het Evangelie (1:1-4)
  2. Doel van Titus opdracht op Creta (1:5)
  3. Orde en tucht in de Gemeente:
   1. Karaktereigenschappen en voorwaarden voor Oudsten en Voorgangers (1:6-9)
   2. De plicht om valse leraars te bestrijden (1:10-11)
   3. Het moeilijke karakter van de Cretenzers en de noodzaak om hen te leiden en terecht te wijzen in de waarheid (1:12-14)
   4. Strijd tegen huichelarij (1:15-16)
 2. Zuivere leer en goede werken
  1. Apostolische raadgevingen voor verschillende groepen:
   1. Respect opbrengen voor ouderen (2:2-3)
   2. Onderrichtingen voor jongeren (2:4-6)
   3. Bemoediging voor Titus in verband met zijn persoonlijk voorbeeld (2:7-8)
   4. De taken van dienaren (2:9-10)
  2. De Redding die we mochten ontvangen vraagt van ons:
   1. Zelfverloochening en een godsvruchtig leven in de wereld (2:11-12)
   2. Hoopvol uitkijken naar de komst van Jezus (2:13)
   3. Het offer van Christus roept zijn volgelingen op tot een heilige levenswandel (2:14)
  3. Het belang van de verkondiging van deze waarheden (2:15)
 3. Bijkomende instructies in verband met het brengen van zuivere leer
  1. Sociale verplichtingen en taken (3:1-2)
  2. De redding komt door genade:
   1. De universele zonde (3:3)
   2. Niet gered door goede werken maar door de genade van Jezus (3:4-7)
  3. Het belang van goede werken (3:8)
  4. Het behandelen van dwaze twistvragen (3:9-11)
  5. Slotgroet en zegebede (3:12-15)

Aantekeningen

Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
δουλος
een dienstknecht
θεου
Gods
αποστολος
een apostel
δε
en
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
κατα
naar
πιστιν
het geloof
εκλεκτων
der uitverkorenen
θεου
Gods
και
en
επιγνωσιν
de kennis
αληθειας
der waarheid
της
die
κατ
naar
ευσεβειαν
de godzaligheid

Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!