Titus 1:14

SVEn zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die [hen] van de waarheid afkeren.
Steph μη προσεχοντες ιουδαικοις μυθοις και εντολαις ανθρωπων αποστρεφομενων την αληθειαν
Trans.mē prosechontes ioudaikois mythois kai entolais anthrōpōn apostrephomenōn tēn alētheian

Algemeen

Zie ook: Fabel
Jesaja 29:13, Mattheus 15:9, Colossenzen 2:22, 1 Timotheus 1:4, 1 Timotheus 4:7, 1 Timotheus 6:20, 2 Timotheus 4:4

Aantekeningen

En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die [hen] van de waarheid afkeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
En zich niet
προσεχοντες
begeven tot

-
ιουδαικοις
Joodse
μυθοις
fabelen
και
en
εντολαις
geboden
ανθρωπων
der mensen
αποστρεφομενων
afkeren

-
την
-
αληθειαν
die van de waarheid

En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die [hen] van de waarheid afkeren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!