Titus 1:2

SVIn de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;
Steph επ ελπιδι ζωης αιωνιου ην επηγγειλατο ο αψευδης θεος προ χρονων αιωνιων
Trans.ep elpidi zōēs aiōniou ēn epēngeilato o apseudēs theos pro chronōn aiōniōn

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Leugen, Liegen, Twijfel
Numeri 23:19, Romeinen 16:25, Efeziers 1:9, Efeziers 3:9, Colossenzen 1:26, 2 Timotheus 2:13, 1 Petrus 1:20

Aantekeningen

In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επ
In
ελπιδι
de hoop
ζωης
levens
αιωνιου
des eeuwigen
ην
welke
επηγγειλατο
beloofd heeft

-
ο
-
αψευδης
Die niet liegen kan
θεος
God
προ
voor
χρονων
de tijden
αιωνιων
der eeuwen

In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!