Titus 1:7

SVWant een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;
Steph δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ως θεου οικονομον μη αυθαδη μη οργιλον μη παροινον μη πληκτην μη αισχροκερδη
Trans.dei gar ton episkopon anenklēton einai ōs theou oikonomon mē authadē mē orgilon mē paroinon mē plēktēn mē aischrokerdē

Algemeen

Zie ook: Ambten, Huistafels, Oudsten, Ouderling, Wijn / most
Leviticus 10:9, Mattheus 24:45, 1 Corinthiers 4:1, Efeziers 5:18, 1 Timotheus 3:3, 1 Timotheus 3:15, 1 Petrus 5:2

Aantekeningen

Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δει
moet

-
γαρ
Want
τον
-
επισκοπον
een opziener
ανεγκλητον
onberispelijk
ειναι
zijn

-
ως
als
θεου
Gods
οικονομον
een huisverzorger
μη
niet
αυθαδη
eigenzinnig
μη
niet
οργιλον
genegen tot toornigheid
μη
geen
παροινον
genegen tot den wijn
μη
niet
πληκτην
smijter
μη
geen
αισχροκερδη
vuil-gewinzoeker

Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!