Titus 2:3

SVDe oude vrouwen insgelijks, dat zij in [haar] dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, [maar] leraressen zijn van het goede;
Steph πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους μη οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους
Trans.presbytidas ōsautōs en katastēmati ieroprepeis mē diabolous mē oinō pollō dedoulōmenas kalodidaskalous

Algemeen

Zie ook: Lastering

Aantekeningen

De oude vrouwen insgelijks, dat zij in [haar] dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, [maar] leraressen zijn van het goede;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πρεσβυτιδας
De oude vrouwen
ωσαυτως
insgelijks
εν
dat zij in
καταστηματι
dracht
ιεροπρεπεις
zijn, gelijk den heiligen betaamt
μη
dat zij geen
διαβολους
lasteressen
μη
zijn, zich niet
οινω
wijns
πολλω
tot veel
δεδουλωμενας
begevende

-
καλοδιδασκαλους
leraressen zijn van het goede

De oude vrouwen insgelijks, dat zij in [haar] dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, [maar] leraressen zijn van het goede;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!