Titus 3:11

SVWetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelven veroordeeld.
Steph ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος
Trans.eidōs oti exestraptai o toioutos kai amartanei ōn autokatakritos

Algemeen

Zie ook: Dwaalleringen, Zonde

Aantekeningen

Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelven veroordeeld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδως
Wetende

-
οτι
dat
εξεστραπται
verkeerd is

-
ο
-
τοιουτος
de zodanige
και
en
αμαρτανει
zondigt

-
ων
zijnde

-
αυτοκατακριτος
bij zichzelf veroordeeld

Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelven veroordeeld.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!