Titus 3:13

SVGeleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.
Steph ζηναν τον νομικον και απολλω σπουδαιως προπεμψον ινα μηδεν αυτοις λειπη
Trans.zēnan ton nomikon kai apollō spoudaiōs propempson ina mēden autois leipē

Algemeen

Zie ook: Apollos, Zenas
Handelingen 18:24, 1 Corinthiers 1:12

Aantekeningen

Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ζηναν
Zenas
τον
-
νομικον
den wetgeleerde
και
en
απολλω
Apollos
σπουδαιως
zorgvuldiglijk
προπεμψον
Geleid

-
ινα
opdat
μηδεν
niets
αυτοις
hun
λειπη
ontbreke

-

Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!