Zacharia 9:5

SVAskelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, [hen] heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.
WLCתֵּרֶ֨א אַשְׁקְלֹ֜ון וְתִירָ֗א וְעַזָּה֙ וְתָחִ֣יל מְאֹ֔ד וְעֶקְרֹ֖ון כִּֽי־הֹבִ֣ישׁ מֶבָּטָ֑הּ וְאָ֤בַד מֶ֙לֶךְ֙ מֵֽעַזָּ֔ה וְאַשְׁקְלֹ֖ון לֹ֥א תֵשֵֽׁב׃
Trans.tēre’ ’ašəqəlwōn wəṯîrā’ wə‘azzâ wəṯāḥîl mə’ōḏ wə‘eqərwōn kî-hōḇîš mebāṭāh wə’āḇaḏ meleḵə mē‘azzâ wə’ašəqəlwōn lō’ ṯēšēḇ:

Algemeen

Zie ook: Ashkelon, Askelon, Ekron, Gaza

Aantekeningen

Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, [hen] heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

תֵּרֶ֨א

zal het zien

אַשְׁקְל֜וֹן

Askelon

וְ

-

תִירָ֗א

en zal vrezen

וְ

-

עַזָּה֙

desgelijks Gaza

וְ

-

תָחִ֣יל

smart hebben

מְאֹ֔ד

en zal grote

וְ

-

עֶקְר֖וֹן

mitsgaders Ekron

כִּֽי־

dewijl

הֹבִ֣ישׁ

-

מֶבָּטָ֑הּ

hetgeen, waar zij op zagen

וְ

-

אָ֤בַד

zal vergaan

מֶ֙לֶךְ֙

en de koning

מֵֽ

-

עַזָּ֔ה

Gaza

וְ

-

אַשְׁקְל֖וֹן

en Askelon

לֹ֥א

zal niet

תֵשֵֽׁב

bewoond worden


Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, [hen] heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.


____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!