Colossenzen 1:10

SVOpdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
Steph περιπατησαι υμασ αξιως του κυριου εις πασαν αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανομενοι εισ την επιγνωσιν του θεου
Trans.peripatēsai ymas̱ axiōs tou kyriou eis pasan areskeian en panti ergō agathō karpophorountes kai auxanomenoi eis̱ tēn epignōsin tou theou

Algemeen

Zie ook: Genesis 17:1, Johannes 15:16, 1 Corinthiers 7:20, Efeziers 4:1, Filippenzen 1:27, 1 Thessalonicensen 2:12

Aantekeningen

Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περιπατησαι
moogt wandelen

-
υμας
Opdat gij
αξιως
waardiglijk
του
-
κυριου
den Heere
εις
tot
πασαν
alle
αρεσκειαν
behagelijkheid
εν
in
παντι
alle
εργω
werken
αγαθω
goede
καρποφορουντες
vrucht dragende

-
και
en
αυξανομενοι
wassende

-
εις
in
την
-
επιγνωσιν
de kennis
του
-
θεου
van God

Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!