Colossenzen 1:16

SVWant door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
Steph οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται
Trans.oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kyriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Engelen, Tronen (engelen)
Genesis 1:3, Psalm 33:6, Johannes 1:3, Efeziers 3:9, Hebreeen 1:2

Aantekeningen

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
εν
door
αυτω
Hem
εκτισθη
geschapen

-
τα
-
παντα
zijn alle dingen
τα
-
εν
die in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
και
en
τα
-
επι
die op
της
-
γης
de aarde
τα
-
ορατα
zijn, die zienlijk
και
en
τα
-
αορατα
die onzienlijk
ειτε
zijn, hetzij
θρονοι
tronen
ειτε
hetzij
κυριοτητες
heerschappijen
ειτε
hetzij
αρχαι
overheden
ειτε
hetzij
εξουσιαι
machten
τα
-
παντα
alle dingen
δι
zijn door
αυτου
Hem
και
en
εις
tot
αυτον
Hem
εκτισται
geschapen

-

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!