Colossenzen 1:18

SVEn Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Steph και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων
Trans.kai autos estin ē kephalē tou sōmatos tēs ekklēsias os estin archē prōtotokos ek tōn nekrōn ina genētai en pasin autos prōteuōn

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene
1 Corinthiers 15:20, Efeziers 1:22, Efeziers 4:15, Efeziers 5:23, Openbaring 1:5

Aantekeningen

En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτος
-
εστιν
Hij is

-
η
-
κεφαλη
het Hoofd
του
-
σωματος
des lichaams
της
-
εκκλησιας
der Gemeente
ος
Hij, Die
εστιν
is

-
αρχη
het Begin
πρωτοτοκος
de Eerstgeborene
εκ
uit
των
-
νεκρων
de doden
ινα
opdat
γενηται
zou zijn

-
εν
Hij in
πασιν
allen
αυτος
-
πρωτευων
de Eerste

-

En Hij is het Hoofd des lichaams, [namelijk] der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!