Colossenzen 1:20

ABen dat Hij, door Hem, vrede heeft gemaakt door het bloed van Zijn kruis, [en] door Hem, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn.
SVEn dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
Steph και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις
Trans.kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirēnopoiēsas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tēs gēs eite ta en tois ouranois

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Vrede
Jesaja 9:6, Johannes 16:33, Handelingen 10:36, Romeinen 5:1, 2 Corinthiers 5:18, Efeziers 2:14, 1 Johannes 4:10

Aantekeningen

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δι
dat Hij, door
αυτου
Hem
αποκαταλλαξαι
verzoenen zou

-

τα

de

παντα
alle dingen
εις
tot
αυτον
Zichzelven
ειρηνοποιησας
vrede gemaakt hebbende

-
δια
door

του

het

αιματος

bloed

του

des

σταυρου
kruises
αυτου
Zijns
δι
door
αυτου
Hem
ειτε
hetzij

τα

de

επι

dingen, die op

της

de

γης

aarde

ειτε
hetzij

τα

die

επι

in

τοις

de

ουρανοις

hemelen


En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!