Colossenzen 1:23

SVIndien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;
Steph ειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος
Trans.eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kērychthentos en pasē tē ktisei tē ypo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

Algemeen

Zie ook: Paulus (apostel)
Johannes 15:6

Aantekeningen

Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειγε
-
επιμενετε
blijft

-
τη
hetwelk
πιστει
in het geloof
τεθεμελιωμενοι
gefondeerd

-
και
en
εδραιοι
vast
και
en
μη
niet
μετακινουμενοι
bewogen wordt

-
απο
van
της
-
ελπιδος
de hope
του
-
ευαγγελιου
des Evangelies
ου
dat
ηκουσατε
gij gehoord hebt

-
του
-
κηρυχθεντος
gepredikt is

-
εν
onder
παση
al
τη
-
κτισει
de kreature
τη
-
υπο
die onder
τον
-
ουρανον
den hemel
ου
is; van hetwelk
εγενομην
geworden ben

-
εγω
ik
παυλος
Paulus
διακονος
een dienaar

Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!