Colossenzen 1:9

SVWaarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
Steph δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη
Trans.dia touto kai ēmeis aph ēs ēmeras ēkousamen ou pauometha yper ymōn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plērōthēte tēn epignōsin tou thelēmatos autou en pasē sophia kai synesei pneumatikē

Algemeen

Zie ook: Bidden, Kennis, Geleerd, Wijsheid
1 Corinthiers 1:5, Efeziers 1:15

Aantekeningen

Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Waarom
τουτο
-
και
ook
ημεις
wij
αφ
van
ης
-
ημερας
dien dag
ηκουσαμεν
af dat wij het gehoord hebben

-
ου
niet
παυομεθα
ophouden

-
υπερ
voor
υμων
-
προσευχομενοι
te bidden

-
και
en
αιτουμενοι
te begeren

-
ινα
dat
πληρωθητε
gij moogt vervuld worden

-
την
-
επιγνωσιν
met de kennis
του
-
θεληματος
wil
αυτου
van Zijn
εν
in
παση
alle
σοφια
wijsheid
και
en
συνεσει
verstand
πνευματικη
geestelijk

Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!