Colossenzen 2:7

SVGeworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
Steph ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυτω και βεβαιουμενοι εν τη πιστει καθως εδιδαχθητε περισσευοντες εν αυτη εν ευχαριστια
Trans.errizōmenoi kai epoikodomoumenoi en autō kai bebaioumenoi en tē pistei kathōs edidachthēte perisseuontes en autē en eucharistia

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 1:5, Efeziers 3:17

Aantekeningen

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ερριζωμενοι
Geworteld

-
και
en
εποικοδομουμενοι
opgebouwd

-
εν
in
αυτω
Hem
και
en
βεβαιουμενοι
bevestigd

-
εν
in
τη
-
πιστει
het geloof
καθως
gelijkerwijs
εδιδαχθητε
gij geleerd zijt

-
περισσευοντες
overvloedig zijnde

-
εν
met
αυτη
hetzelve
εν
in
ευχαριστια
dankzegging

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!