Colossenzen 3:24

SVWetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.
Steph ειδοτες οτι απο κυριου αποληψεσθε την ανταποδοσιν της κληρονομιας τω γαρ κυριω χριστω δουλευετε
Trans.eidotes oti apo kyriou apolēpsesthe tēn antapodosin tēs klēronomias tō gar kyriō christō douleuete

Algemeen

Zie ook: Erfenis, Testament, Jezus Christus

Aantekeningen

Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδοτες
Wetende

-
οτι
dat
απο
gij van
κυριου
den Heere
ληψεσθε
-

-
την
-
ανταποδοσιν
de vergelding
της
-
κληρονομιας
der erfenis
τω
-
γαρ
want
κυριω
den Heere
χριστω
Christus
δουλευετε
gij dient

-

Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!