Colossenzen 3:9

SVLiegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
Steph μη ψευδεσθε εις αλληλους απεκδυσαμενοι τον παλαιον ανθρωπον συν ταις πραξεσιν αυτου
Trans.mē pseudesthe eis allēlous apekdysamenoi ton palaion anthrōpon syn tais praxesin autou

Algemeen

Zie ook: Leugen, Liegen
Efeziers 4:25

Aantekeningen

Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
ψευδεσθε
Liegt

-
εις
tegen
αλληλους
elkander
απεκδυσαμενοι
dewijl gij uitgedaan hebt

-
τον
-
παλαιον
den ouden
ανθρωπον
mens
συν
met
ταις
-
πραξεσιν
werken
αυτου
zijn

Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!