Colossenzen 4:13

SVWant ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.
Steph μαρτυρω γαρ αυτω οτι εχει ζηλον πολυν υπερ υμων και των εν λαοδικεια και των εν ιεραπολει
Trans.martyrō gar autō oti echei zēlon polyn yper ymōn kai tōn en laodikeia kai tōn en ierapolei

Algemeen

Zie ook: Hierapolis, Laodicea

Aantekeningen

Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μαρτυρω
ik geef

-
γαρ
Want
αυτω
hem
οτι
dat
εχει
heeft

-
ζηλον
ijver
πολυν
hij groten
υπερ
over
υμων
-
και
en
των
-
εν
degenen, die in
λαοδικεια
Laodicéa
και
zijn, en
των
-
εν
degenen, die in
ιεραπολει
Hierápolis

Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!