Colossenzen 4:2

SVHoudt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;
Steph τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια
Trans.tē proseuchē proskartereite grēgorountes en autē en eucharistia

Algemeen

Zie ook: Danken
Lukas 18:1, Romeinen 12:12, Efeziers 6:18, 1 Thessalonicensen 5:17

Aantekeningen

Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τη
-
προσευχη
in het gebed
προσκαρτερειτε
Houdt sterk aan

-
γρηγορουντες
en waakt

-
εν
in
αυτη
hetzelve
εν
met
ευχαριστια
dankzegging

Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!