Colossenzen 4:7

SVAl mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere,
Steph τα κατ εμε παντα γνωρισει υμιν τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω
Trans.ta kat eme panta gnōrisei ymin tychikos o agapētos adelphos kai pistos diakonos kai syndoulos en kyriō

Algemeen

Zie ook: Tychikus
Handelingen 20:4, Efeziers 6:21, 2 Timotheus 4:12

Aantekeningen

Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τα
-
κατ
zaken
εμε
mijn
παντα
Al
γνωρισει
bekend maken

-
υμιν
zal
τυχικος
Tychikus
ο
-
αγαπητος
de geliefde
αδελφος
broeder
και
en
πιστος
getrouwe
διακονος
dienaar
και
en
συνδουλος
mededienstknecht
εν
in
κυριω
den Heere

Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!