‹ Website update: Tekstkritische notities
Recensie: Gij geheel anders
Gepubliceerd op 29-05-2023

Bij veel Bijbelkringen wordt gebruik gemaakt van een boekje die dan over een bepaald thema gaat. Pieter en Marianne Siebesma hebben de afgelopen jaren meerdere van dit soort kringen in de Bible Belt begeleid met als gevolg dat ze nu zelf een zestal studies over het nieuwe leven met Christus hebben gebundeld in het boekje “Gij geheel anders”. De onderwerpen die behandeld worden zijn:

Iedere studie bestaat uit een inleiding, een aantal vragen en daarna nog een verdieping met enkele bijbehorende vragen. Wat opvalt is dat de Bijbelteksten uit de Statenvertaling zijn genomen. Hoewel de studies ook zeer goed zijn te gebruiken door kringen die gewoonlijk een andere vertaling gebruiken.

Het is een verademing dat regelmatig bepaalde begrippen en zelfs Hebreeuwse of Griekse woorden verder worden verklaard en uitgelegd zodat men (weer) weet wat hiermee wordt bedoeld.

De vragen zijn soms behoorlijk pittig en enige kennis van de Bijbel is dan ook vereist. Terwijl anderzijds de vragen ook prikkelend zijn en tot nadenken zetten. Het is dan ook aan te bevelen dat kringleden vooraf zich voorbereiden en dan een Bijbel gebruiken waar ook kruisverwijzingen in staan. Dit omdat men zo een breder inzicht krijgt waar elders in de Bijbel over het te behandelen onderwerp wordt gesproken. De meeste Bijbelvertalingen, zoals de SV, HSV en de NBV21, hebben deze kruisverwijzingen en mag dan ook geen enkel probleem zijn.

Tijdens het behandelen van de studies krijgt men antwoorden op wat het leven als christen inhoudt en wat geloof betekent. De studies zijn dan ook niet alleen gericht op vermeerdering van kennis, maar heeft vooral als doel hoe een kringlid zijn geloof verder kan en mag opbouwen en zo in praktijk mag brengen.

Het enige mogelijke minpunt is dat er geen bijlage of hulpboekje is waarin een (kort) antwoord is gegeven op de vragen of dat ter ondersteuning van de kringleider kan dienen. Vooral omdat veel vragen tot nieuwe inzichten en vervolgvragen kunnen leiden waarbij enige voorkennis van de Bijbel onontbeerlijk is.

Verder kunnen we dit boek alleen maar van harte aanbevelen bij iedere Bijbelkring.

Het boek is hier te bestellen.
Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij