G8 Ἀβιαθάρ
Abiathar

Bijbelteksten

Markus 2:26Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren?

Mede mogelijk dankzij

Hadderech