G51 ἀγνόημα
zonde in onwetendheid begaan

Bijbelteksten

Hebreeen 9:7Maar in den tweeden [tabernakel ging] alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelven en [voor] des volks misdaden.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs