G54 ἁγνότης
reinheid, kuisheid, oprecht van leven

Bijbelteksten

2 Corinthiers 6:6In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs