G196 ἀκριβέστατος
precies, nauwgezet, zorgvuldig

Bijbelteksten

Handelingen 26:5Als die van over lang mij te voren gekend hebben (indien zij het wilden getuigen), dat ik, naar de bescheidenste sekte van onzen godsdienst, [als] een Farizeer geleefd heb.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen